DBC's praksis for tildeling af sprogkoder

DBC's praksis for tildeling af sprogkoder crp
Trækkeregler

Ved kodning af enkelte sprog i de sproggrupper, som tidligere havde èn samlet kode, kan det være vanskeligt at definere hvilket sprog, der skal kodes.
Ved kodning af enkelte sprog i de sproggrupper som tidligere havde en samlet kode, kan det være vanskeligt at definere hvilket sprog, der skal kodes. Generelt kodes i tvivlstilfælde med sproget som dækker det sted, hvor publikationen er udgivet. Ved oversatte værker og musikoptagelser kodes i tvivlstilfælde med det meste udbredte sprog i sproggruppen. Som kilde til det mest udbredte sprog kan anvendes: http://www.sil.org/ethnologue/

Trækkeregler for enkelte sproggrupper

Nedenfor er angivet trækkeregler for serbokroatisk og eskimoiske sprog.

Serbokroatisk:

Det er ikke længere tilladt at bruge fælleskoden ser. I stedet indføres separate koder for serbisk og kroatisk.

Sprogene er meget nært beslægtede, men kroaterne bruger det latinske alfabet, og serberne det kyrilliske alfabet.

Det betyder, at hvis publikationen ikke selv angiver enten serbisk eller kroatisk sprog, anvendes koden:

’scc’ for serbokroatisk i kyrillisk alfabet
’scr’ for serbokroatisk i latinsk alfabet

Ved oversat litteratur, der skal kodes for originalsprog i 041 og ved musikoptagelser med vokal, forsøges originalsproget bestemt ud fra det medfølgenden materiale. Hvis sproget ikke kan bestemmes ud fra det medfølgende materiale kodes med ’scr’.

Koden ’ser’ vil stadig kunne findes i ældre poster, men må ikke bruges på nye poster.

Eskimoiske sprog:

Samlekoden esk for eskimoiske sprog udgår og erstattes af koder for de enkelte sprog. Hvor det ikke fremgår af publikationen, hvilket eskimoisk sprog der er tale om, bruges koden for det sprog, der hører til udgivelsesstedet.

Nye koder og dækningsområde:

Kode

Sprog

Kommentarer

Sprogkodens anvendelse geografisk

iku

inuktitut

Bruges i ’Ethnologue’ som samlet betegnelse for eskimoiske sprog i Grønland, Canada og det nordvestlige Alaska til Norton Sound.

Arktisk Canada

ipk

inupiaq

Bruges i Den store danske encyklopædi som samlet betegnelse for det samme som Ethnologue kalder inuktitut. I ’Ethnologue’ om eskimoiske sprog i det nordvestlige Alaska fra Mackenzie Bay til Norton Sound.

Det nordvestlige Alaska fra Mackenzie Bay til Norton Sound incl.

kal

kalaallisut

Grønlandsk

Grønland

ypk

yupik languages

Bruges om eskimoiske sprog i det sydlige og vestlige Alaska og Sibirien.

Kysten af Alaska fra Norton Sound og sydpå. Dog ikke Aleuterne, som får sprogkoden ale for aleutiske sprog.

 

Kilder:
Den Store Danske Encyklopædi: eskimoisk-aleutiske sprog http://www.sil.org/ethnologue/

Ved oversat litteratur og musikoptagelser, hvor sproget ikke fremgår af det medfølgende materiale, kodes med ’kal’.