Håndtering af kommunenavne i forbindelse med kommunalreformen

Håndtering af kommunenavne i forbindelse med kommunalreformen crp

Med kommunalreformen sammenlægges en række kommuner. Nogle af disse får nye navne mens andre overtager et eksisterende navn.

DBC har valgt ikke at gøre rede for denne store administrative ændring i de bibliografiske poster. Som udgangspunkt anvendes det navn der står i den konkrete publikation som navneform.Vi udformer ikke se-også henvisninger mellem nye, gamle og eventuelt midlertidige navne.

Det vil sige der er ingen henvisninger imellem den nye kommunes navn og de gamle kommuner der indgår heri:

Eksempel: Egedal Kommune
(Ingen henvisninger fra Egedal Kommune til Stenløse Kommune, Ølstykke Kommune og Ledøje-Smørum Kommune eller den modsatte vej)

I de tilfælde en kommunesammenlægning overtager et eksisterende navn har DBC valgt ikke at skelne mellem navnet på den gamle og den nye kommune.

Eksempel: Næstved Kommune
(Der skelnes ikke mellem den oprindelige Næstved Kommune og den nye Næstved Kommune (sammenlægning af Fladså Kommune, Fuglebjerg Kommune, Holmegaard Kommune, Næstved Kommune og Suså Kommune))

En del af de nye kommuner ses pt. betegnet med indledningen "Ny" eller lignende.
DBC har i disse tilfælde valgt det navn den kommende kommune selv præsenterer sig med på .
Hvis navnet senere viser sig at have været midlertidigt vil DBC ikke udfome se-også henvisninger fra og til denne type.

Eksempel: Ny Tønder Kommune

Kontakt

Hanne Hørl Hansen