Det ugentlige URL-tjek på DBCs netregistreringer

Det ugentlige URL-tjek på DBCs netregistreringer crp

2006
 

Der foretages et automatisk ugentligt url-tjek på alle url'er i poster registreret af DBC i Marc-formatet. Det kan resultere i følgende rettelser i posterne:

En forkert url rettes til en korrekt url og forsynes med katalogkoden DIT. Eks.:

032 00 *a IDO200619 *x ACC200616 *x DIT200625
856 00 *z Adgangsmåde: Internet *uhttp://www.odense.dk/upload/Bymilj%C3%B8/Trafik/Trafiksikkerhed/skoleveje_i_danmark.pdf *y PDF-format

De sider der ikke umiddelbart kan findes igen, men hvor det forventes at de dukker op igen får tilføjet en note i 856z og forsynes med katalogkoden DIT. Eks.:

032 00 *x ACC200541 *a IDO200544 *x DIT200632
856 00 *z 31.7.2006 konstateret utilgængelig *z Adgangsmåde: Internet *uhttp://www.barritskov.com/sider/naturplan/img/Billeslund_Ebook.pdf *y PDF-format

Viser det sig at en side formodentlig aldrig kommer på nettet igen, erstattes 856-feltet af 501b og forsynes med katalogkoden IDU. Eks.:

032 00 *a IDO200449 *x ACC200448 *x IDU200602
501 00 *b 5.1.2006 konstateret utilgængelig på domænet: http://www.pwc.com/

Det hænder at en url er blevet fjernet og publikationen dukker op på nettet igen. I de tilfælde "genoplives" posten ved at felt 501 fjernes og felt 856 med url'en sættes på igen. Posten forsynes med en ny IDO-katalogkode og en note i felt 991, der forklarer hvad der er sket. Eks.:

032 00 *a IDO200415
856 00 *z Adgangsmåde: Internet *uhttp://130.226.56.167/nordisk/publikationer/1994_2004/nks-61.pdf *y PDF-format *s 1211 kB
991 00 *o 26.6.2003 konstateret utilgængelig, 2.4.2004 genfundet

Desværre fanger url-tjekket ikke alle fejlsider da mange url'er stadig eksisterer på nettet, men med forkert indhold, f.eks med oplysninger om at dokumentet ikke længere findes på internetadressen, men at man kan prøve at gå ind på den pågældende udgivers hjemmeside og kigge. Hvis I støder på en url i DanBib som ikke virker så er I meget velkomne til at sende en mail til Liselotte Surland som vil se på det hurtigst muligt.

Kontakt

Liselotte Surland