Rettelse af musik-cd-poster med forkert kodning i felt 009

Rettelse af musik-cd-poster med forkert kodning i felt 009 crp
Siden overgangen til danMARC2 er music-cd'er med cd-rom-spor blevet kodet forkert i felt 009, idet disse fejlagtigt er kodet for 2 specifikke materialebetegnelser, men korrekt er kodet for 2 typer indhold - typisk indeholder en sådan post i dag:

009 *a s *g xc *b t *h tb (eller: *a s *g xc *b m *h tb)
*300 *n 1 cd/cd-rom

Omkring 1/3 af ovennævnte poster indeholder desuden:

512 *a Cd-rom-indhold:

Da der kun foreligger 1 fysisk materiale, skal den specifikke materialebetegnelse kodes ud fra den dominerende specifikke materialebetegnelse, dvs. xc - posten skal derfor kodes:

009 *a s *b t *g xc (eller: *a s *b m *g xc)
300 *n 1 cd
534 *a Indeholder også:

 

Rettelsesprocedure

Rettelsen drejer sig omkring 3.500 poster.
Både centrale og decentrale poster vil blive rettet.
Rettelserne vil ske i december 2005.

Levering
Rettede "ikke-DBC"-poster udsendes løbende i dataleverancerne med decentrale poster. Første gang i uge 48, 2005.
Poster der tidligere har været udsendt i leverancerne "Nye og ajourførte poster" udsendes samlet i januar 2006.


Eksempler på fremtidig formateringspraksis

Det er et hovedprincip, at der er sammenhæng mellem kodningen af specifik materialebetegnelse i felt 009 og felt 300.

Når et materiale indeholder flere typer af supplerende indhold, kodes disse i følgende rækkefølge: visuel (m), auditiv (r,s), elektronisk (t), laborativ (u), trykt (a,c), dog kodes musik som første supplerende kode ved dvd-audio.

Nedenstående er eksempler på den korrekte praksis:

Musikoptagelse på cd:

009 *a s *g xc
300 *n 1 cd

 

Musikoptagelse på cd + løst hæfte:

009 *a s *g xc *b a *h xx
300 *n 2 cd'er *d 1 tekst- og kommentarhæfte

 

Musikoptagelse på cd + løst nodebilag:

009 *a s *g xc *b c *h xx
300 *n 2 cd'er *d 1 nodebilag

 

Musikoptagelse på dvd-audio:

009 *a s *g xd
300 *n 1 dvd *e dvd-audio
512 *a Kan afspilles på dvd-audio- og dvd-video-afspillere

 

Musikoptagelse på dvd-video + løst hæfte:

009 *a m *b s *g th *b a *h xx
300 *n 2 dvd-videoer *l ca. 101 min. *d 1 kommentarhæfte
 

Musikoptagelse på cd med cd-rom-indhold (levende billeder):

009 *a s *b m *g xc
300 *n 1 cd
534 *a Indeholder også:

 

Musikoptagelse på cd med cd-rom-indhold (elektronisk materiale) + løst hæfte:

009 *a s *b t *g xc *b a *h xx
300 *n 1 cd *d 1 tekst- og kommentarhæfte
534 *a Indeholder også:
 

 

Musikoptagelse på cd + musikoptagelse på dvd-audio (delvis) med levende billeder + løst hæfte:

009 *a s *g xc *b s *b m *h xd *b a *h xx
300 *n 1 cd *d 1 dvd *e dvd-audio *d 1 kommentarhæfte
512 *a Dvd-indhold: All songs in 5.1 surround sound, video documentary, lyrics, photo gallery, web link. - Kan afspilles på dvd-audio- og dvd-video-afspillere

 

Musikoptagelse på cd + musikoptagelse på dvd-video + løst hæfte:

009 *a s *g xc *b m *b s *h th *b a *h xx
300 *n 2 cd'er *d 1 dvd-video *d 1 kommentarhæfte
512 *a Dvd-indhold: 30-minute bonus dvd of live footage from the recording sessions, showing each of the six artists performing a complete aria

 

Musikoptagelse på cd + ikke-clearet bonus-dvd (med musikoptagelse - levende billeder):

009 *a s *g xc (dvd kodes ikke i 009)
300 *n 1 cd (dvd udelades i felt 300)
512 *a Udgivet med dvd: (kort indholdsbeskrivelse)
991 *o Anvendelse: Der foreligger ikke tilladelse fra rettighedshaver til udlån af dvd-videoen


Kontakt

Spørgsmål og kommentarer om rettelsen generelt sendes til Hanne Hørl Hansen

Specifikke spørgsmål og kommentarer om eksemplerne sendes til Dan Nybo Jensen

Spørgsmål om dataleverancer sendes til Hugin Eide