Rettelse af karaoke

Rettelse af karaoke crp

Efter at filmet musik nu katalogiseres efter musikreglerne og de gamle poster er rettet, skal dvd'er og vhs'er indeholdende karaoke også rettes til. De har hidtil været katalogiseret efter filmreglerne og har ikke haft opstilling. Fremover bliver de katalogiseret som musik og får opstillingsgruppen mmo (music minus one) som afspejler anvendelsen af materialet. Formateringen bliver således:

Karaoke-dvd med stillbilleder
005 *h y
009 *a s *b g *b a *g th
039 *a mmo
300 *n 1 dvd-video
666 *o karaoke (tilføjes til poster med emneord)

Karaoke-dvd med levende billeder
005 *h y
009 *a s *b m *b a *g th
039 *a mmo
300 *n 1 dvd-video
666 *o karaoke (tilføjes til poster med emneord)

Karoke-vhs med stillbilleder
005 *h y
009 *a s *b g *b a *g nh
039 *a mmo
300 *n 1 kassette *e VHS
666 *o karaoke (tilføjes til poster med emneord)

Karaoke-vhs med levende billeder
005 *h y
009 *a s *b m *b a *g nh
039 *a mmo
300 *n 1 kassette *e VHS
666 *o karaoke (tilføjes til poster med emneord)

Flerbindskatalogisering anvendes ikke.

De gamle poster rettes til (både DBC-poster og decentrale poster) og flerbindsværkerne omkatalogiseres til enkeltposter. Da vi ikke har materialerne i hånden, vil det være svært at afgøre, om der er stillbilleder eller levende billeder på. Materialerne bliver kodet som stillbilleder, medmindre det fremgår tydeligt, at det er levende billeder.

Disse rettelser blev sendt ud i de ordinære dataleverancer i uge 31, 2006.

Spørgsmål og kommentarer er velkomne.

Kontakt

Dan Nybo Jensen