Formatering af skæringer/tracks i 795/770/780

Formatering af skæringer/tracks i 795/770/780 crp

DBC vil fremover registrere skæringer i den rækkefølge, de forekommer på cd'en / i noden. (Hidtil har vi ved registrering af antologier samlet bidrag af samme udøver i ét 795-felt uden hensyn til rækkefølgen af numrene på materialet).

Den nye praksis har i en produktionsmæssig sammenhæng flere fordele: mulighed for genbrug af data fra andre kilder, f.eks. eksterne databaser, enklere mulighed for at eksperimentere med egentlige skæringsposter, forenklinger i selve registreringsprocessen mv.

Ændringen betyder, at bibliotekerne fremover får vist indholdsnoten, så den tilsvarer materialets rækkefølge, med mindre biblioteket eller dets systemleverandør koder visformaterne så avanceret, at værker af samme ophav samles i visningen.

Praksis

Hver enkelt skæring på en udgivelse registreres i sit eget felt efter nedenstående principper:

Antologier

Hver skæring registreres i sit eget 795-felt med tilhørende 770/780-felt og i den rækkefølge, skæringen optræder i posten.

For den klassiske musiks vedkommende bliver der ikke tale om at registrere hver sats for sig, men at det enkelte værk får sit eget 795-felt. Skæringsniveau er med andre ord i denne forbindelse værkniveau

Eksempel :

770 00 *å11 *a Reichhardt *h Poul

795 00 *å11 *a Nissernes vagtparade

770 00 *å12 *a Stenz *h Maria

795 00 *å12 *a Det lugter af jul

 

780 00 *å13 *a Nyborg-Jensens Piger og Drenge

795 00 *å13 *a Nu er det december

780 00 *å14 *a Nyborg-Jensens Piger og Drenge

795 00 *å14 *a Julemandens rejse

780 00 *å15 *a Bjørn & Okay

795 00 *å15 *a Søren Banjomus

780 00 *å16 *a Nyborg-Jensens Piger og Drenge

795 00 *å16 *a Det tripper og trasker *u Nisse polska

770 00 *å17 *a Winckler *h Gustav

795 00 *å17 *a Juleaftens alfabet

Øvrige

Hver skæring registreres i sit eget 795-felt.

Hvis der ikke - ved hjælp af å-feltnummerator - er tilknyttet et 770/780-felt til feltet, refererer skæringen automatisk til det 100/110-felt, der er i posten.

Eksempel:

100 00 *a Park *h Jakob

245 00 *a Tales from a lost poet

795 00 *å11 *a Bewitched

795 00 *å12 *a In your white dress

795 00 *å13 *a Cosmic infatuation

795 00 *å14 *a Et ¤sted mellem årstider

795 00 *å15 *a This is not a fairy tale

Som en udløber af praksisændirngerne, ophører DBC med at tildelte analytiske emneordsstrenge på det klassiske område. Der vil fremover kun optræde en fælles emneordsstreng i posten.

Ændringerne beskrevet ovenfor kommer også til at gælde noderegistreringen.