DBC's katalogiseringsniveau for elektroniske materialer

DBC's katalogiseringsniveau for elektroniske materialer crp

Nedenfor angives i hovedtrækkene DBC's katalogiseringsniveau for elektroniske materialer efter de nye katalogiseringsregler. For en mere detaljeret gennemgang af DBC's katalogiseringspraksis henvises til DBC's kursustilbud vedrørende katalogisering og formatering.

Elektroniske materialer i fast fysisk form

Det nationalbibliografiske niveau bygger på den DBC-praksis, som har været gældende også før området blev nationalbibliografi, og som formatundervisningen har dækket.

Hidtidig DBC-praksis har ikke indebåret installation af samtlige cd-rom'er og disketter for at kunne anvende titelskærmbilledet som første primære kilde, samt for at finde frem til skærmsiden med ophavsoplysninger. Denne praksis vil fortsætte som hidtil og er dermed en afvigelse fra reglerne.

Der vil ikke blive kodet for filtype i felt 008q.

Som noget nyt vil tolkningen af §9.7B1a betyde, at kun følgende systemkravselementer vil være obligatoriske: Maskintype; arbejdslager/ram; styresystem; cd-rom-drev hastighed; skærm/grafikkort; lydkort.

Elektroniske materialer i onlinetilgængelig form

Katalogiseringsniveauet er under stadig justering for disse publikationer, men følgende er besluttet indtil videre.

Afsnit 9.3B Filbeskrivelse samt den tilhørende kodning i felt 008q vil ikke fremover blive anvendt.

I Afsnit 9.4 anvendes ikke hjemsted (felt 260a) samt adresse (felt 260d).

Ved formatering i felt 008t (kode for bibliografisk kategori) bruges koden "m" også for dynamiske publikationer, mens koden "p" kun anvendes for periodica efter den hidtidige definition.

Der er endnu ikke taget stilling til det personlige ophav for de dynamiske publikationer.

Alle elektroniske materialer

Nedenstående skema viser, hvilke noter der betragtes som nationalbibliografi og hvilke som bibliotekskatalogisering. Det skal bemærkes at det endnu ikke er fastlagt, om der vil være tilfælde hvor indholdsnoterne på de onlinetilgængelige publikationer er nationalbibliografiske. Indtil notebrugen er endeligt fastlagt for onlinepublikationerne vil disse blive formateret uden brug af delfelt 1.

 

NOTER FOR ELEKTRONISKE MATERIALER FORDELT PÅ NATIONALBIBLIOGRAFI (NB) OG BIBLIOTEKSKATALOGISERING (BK)

  NB BK
Systemkrav (9.7B1a)

Kommentar/DBC-praksis:


Obligatorisk note iflg. reglerne.

DBC-niveau: Oplysning om:maskintype; arbejdslager/ram; styresystem; cd-rom-drev hastighed; skærm/grafikkort; lydkort medtages

x  
Adgangsmåde (9.7B1b)

Kommentar/DBC-praksis:


Noten formateres altid i felt 856
x  
Art og afgrænsning (9.7B1c) x  
Sprog (9.7B2)

Kommentar/DBC-praksis:


Programmeringssprog oplyses ikke
   
Hovedtitlens kilde (9.7B3)

Kommentar/DBC-praksis:


Obligatorisk note iflg. reglerne.

DBC-praksis: Noten medtages på materialer i fast fysisk form.


Noten medtages på onlinepublikationer,hvis kilden er andet end titelskærmbilledet
x  
Titelvarianter (9.7B4) x  
Paralleltitler, undertitler og anden titelinformation (9.7B5) x  
Ophavsangivelser (9.7B6) x  
Udgave og historie (9.7B7) x  
Filbeskrivelse (9.7B8)

Kommentar/DBC-praksis:


Anvendes ikke af DBC
   
Publicering, distribution el.lign. (9.7B9) x  
Fysisk beskrivelse (9.7B10) x  
Bilag og andet supplerende materiale (9.7B11)   x
Serie (9.7B12)   x
Disputats el.lign (9.7B13)

Kommentar/DBC-praksis:


Næppe af betydning i praksis
x  
Målgruppe og tilgængelighed (9.7B14)   x
Referencer til publiceredebeskrivelser (9.7B15)   x
Andre forekommende materialetyper (9.7B16)   x
Indholdsbeskrivelse (9.7B17)   x
Indhold (9.7B18)

Kommentar/DBC-praksis:


I visse tilfælde nationalbibliografi, som også for bøgerne
  x
Numre i materialet (9.7B19) x  
Specifikke oplysninger om eksemplaret, der beskrives og bibliotekets beholdning (9.7B20)

Kommentar/DBC-praksis:


Ikke relevant for DBC
  x
Sammenhæng med andre værker (9.7B21)

Kommentar/DBC-praksis:


Næppe relevant for DBC
  x
Samlet note om det originale materiale (9.7B22)

Kommentar/DBC-praksis:


Næppe relevant for DBC
x  
Andre noter (9.7B23) x  
Note om grundlag for beskrivelsen (9.7B23a)

Kommentar/DBC-praksis:


Anvendes ved dynamiske online-materialer
x