Felt 300 e - Tekniske oplysninger

Felt 300 e - Tekniske oplysninger crp

2001
 

Oplysning om teknisk format - ofte sammenfaldende med materialetype - bliver fremover inddateret og søgbart i felt 300 delfelt e.

Som følge af ændringerne i katalogiseringsregler og format medtages fra uge 45 2001 oplysning om materialets tekniske format i felt 300 delfelt e for elektroniske materialer i fast fysisk form. Ændringerne i katalogiseringsregler og danMARC2 er beskrevet på Biblioteksstyrelsens hjemmeside under nyheder.

I DBC's poster er indtil videre anvendt følgende betegnelser for tekniske oplysninger:

game boy
game boy advance
game boy color
nintendo 64
playstation
playstation 2
U-matic
VHS

De tekniske oplysninger vil i den kommende nyoplægning af DanBib blive søgbare med koderne ts og lts, det vil sige, at f.eks. playstation 2 materialer kan søges som "lts=playstation 2".

Eksisterende poster i base DBC vil blive rettet.

De rettede DBC-poster vil blive udsendt som supplementsleverance til "Nye og ajourførte poster" i uge 47. Rettede decentrale poster vil indgå i leverancen "Decentrale poster" fra og med uge 45.