Opstilling af filmede balletter

Opstilling af filmede balletter crp

2009
 

Pr. 1. januar 2009 ændrede vi praksis for opstilling og katalogisering af balletter udgivet på dvd-video.

Som opstillingselement vælges nu en standardtitel for balletten, således at alle udgivelser af f.eks. Svanesøen fremover opstilles under denne titel uanset titlen på materialet.

Standardtitlen formateres i felt 239 delfelt t - koreografen på den aktuelle udgivelse i et tilhørende delfelt ø (- tidligere blev balletter opstillet efter materialets titel og standardtitlen angivet i felt 739).

Ved udgivelser, der indeholder flere balletter, sættes de enkelte balletter nu i felt 795, hvor de tidligere blev angivet i felt 530. Komponisten til en ballet på dvd sættes fortsat i felt 700.

Kontakt

Hanne Lydom Thomsen