Multimedier på nettet

Multimedier på nettet crp

2010
 

DBC påbegynder ultimo maj 2010 registreringen af multimedier på nettet.

Multimedier som for eksempel spil og sprogkurser optages normalt i Dansk bogfortegnelse, når de udkommer på cd-rom og opfylder optagelseskriterierne. På linje hermed optages multimedier på nettet som statiske netpublikationer: Katalogkoderne IDO og NET vil blive anvendt og posterne vil dermed indgå i dataleverancer og søgninger på normal vis.

Netmultimedier vil i felt 009 alle have materialekodningen:

009 00 *a t *g xe

Registreringen vil i vid udstrækning bygge på registreringen af den fysiske udgave af materialet, hvis en sådan forefindes.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen