Emneord. Definitioner af musikemneord

Emneord. Definitioner af musikemneord crp

2008

Fra efteråret 2008 indgik musikemneord i emneordsbasen.

Intentionen var i den forbindelse, at der skulle udarbejdes definitioner på genrer, anvendelse mv. for en række ord.

Der er nu udarbejdet ca.100 definitioner, hvilket svarer til en tiendedel af musikemneordene. Fremover vil der blive udarbejdet definitioner ved oprettelsen af nye emneord. Det retrospektive arbejde vil også fortsætte i den grad, behovet skønnes at være til stede.

Ved de mere udførlige definitioner tilføjes der i mange tilfælde også noter om centrale kunstnere. Derudover tilføjes flere "se"- og "se-også"-henvisninger.

Vi håber, disse tiltag vil kunne optimere brugen af DBC's musikemneord og bidrage til endnu mere konsistens.

Kontakt

Simon Ørregaard