Vejledning i indeksering af faglitteratur. Ny udgave

Vejledning i indeksering af faglitteratur. Ny udgave crp

Indeksering af faglitteratur forklarer og illustrerer DBC's faglitterære indekseringspraksis.

Den tidligere udgaves skelnen mellem emneord med eller uden autoritetsposter og beskrivelsen af oprettelse af autoritetsposter er taget ud af den nye vejledning.

Med hensyn til ændring i måden at indeksere på er den mest omfattende ændring sket på målgruppeområdet (afsnit 5.8).

Herudover er der kun tale om mindre ændringer og justeringer i principperne for tildeling af emneord.

2010-versionen udkommer udelukkende i elektronisk form.

Adgang til indekseringsvejledningen er gratis. Gå til Vejledning i Indeksering af faglitteratur (pdf)

Kontakt

Per Nonboe