Dk5. Rettelser og tilføjelser. 2010

Dk5. Rettelser og tilføjelser. 2010 crp

Fra og med bogfortegnelsens uge 201005 tages en række rettelser og tilføjelser til DK5 2007-udgaven i brug.

De aktuelle rettelser og tilføjelser fremgår af DK5. Systematik, rettelser og tilføjelser. 2010, til 2007-udgaven

Alle rettelser og tilføjelser vil være tilgængelige i DK5 web sidst i januar.

Der er i år revideret i grupperne 62-62.39, hvor en række meget sjældent brugte undergrupper er nedlagt.

I gruppe 35 er overskriften ændret til Offentlig forvaltning, og gruppe 35 dækker fremover de almene værker om offentlig forvaltning, hvorimod statslig forvaltning fremover sættes i 35.1, og lokalforvaltning fortsat i 36.

Hertil kommer enkelte mindre rettelser og konsekvensrettelser i forhold til ovenstående.

Ændringerne i DK5's systematik medfører ændringer i DK5-registrene. Disse ændringer fremgår af pdf-filen med rettelser og tilføjelser og publiceres ligeledes i DK5web og i de nye udgaver af registrene, som udkommer i løbet af foråret.

Kontakt

Birgit Gøtterup