Let-tal og lix

Let-tal og lix crp

2009

DBC påbegynder inddatering af let-tal pr. 1. november 2009.

Let-tal vil som lix blive inddateret, hvis tallet fremgår af materialet. Vi påfører kun let-tal ved helt nye titler og nye udgaver - ikke på oplag.

Let-tal inddateres i felt 042 i overensstemmelse med den formatudvidelse, Styrelsen for Bibliotek og Medier udmeldte i juni 2009.

Samtidig med, at vi påbegynder kodningen for let-tal, vil *2 med koden lix blive taget i brug, når vi fremover angiver et materiales lix-tal.

Bemærk, at koden for lix kun vil blive påført fremadrettet - dvs. at det i ældre poster, hvor delfelt *2 ikke findes, vil det være underforstået, at 042 indholder et Lix-tal - jf. beskrivelsen af felt 042 i danMARC2: http://www.kat-format.dk/danMARC2/Danmarc2.24.htm#pgfId=1574635

Søgbarhed

Let-tal vil indtil videre kunne søges som lix-tal - dvs. med koden ix.

På sigt vil tallene blive adskilt søgemæssigt, idet Praksisregler for søgeveje forventes udvidet med en særlig søgekode til let-tal nemlig koden lt (der tages forbehold, da denne kode endnu ikke er endelig offentliggjort i Praksisregler for søgeveje).

Kontakt

Hanne Hørl Hansen