Afskaffelse af a- og y-afmærkninger på BKM titler - felt 990 *c

Afskaffelse af a- og y-afmærkninger på BKM titler - felt 990 *c crp

Februar 2010

Afmærkningerne a (materialer for folkebiblioteker grundniveau) og y (materialer for folkebiblioteker ud over grundniveau) afskaffes på BKM-titler fra og med BKM201005. Afmærkningerne har været formateret i 990 *c.

Dette sker efter en gennemgang af bogområdets selektion af BKM-titler og en efterfølgende høringsrunde i bibliotekerne, som ikke medførte nogle kommentarer.

Følgende afmærkninger fortsætter og vil som hidtil være formateret i 990 *b:

v (materiale der skønnes relevant for voksenafdelinger)

b (materiale der skønnes relevant for børnebiblioteker)

s (materiale der skønnes relevant for skolebiblioteker)

Y-afmærkningen skønnes ikke længere relevant fordi:

  • Det generelt højere uddannelsesniveau i hele landet medfører, at en stor del af de tidligere y-afmærkede titler også er relevant for folkebibliotekernes grundniveau.
  • Den ændrede biblioteksstruktur efter kommunalreformen har medført bibliotekssammenlægninger til større enheder.
  • De elektroniske materialevalgssystemer har medført at bibliotekerne selv kan danne materialevalgslister ud fra individuelle behov, og at de trykte seddelfortegnelsers opdelte abonnementer i a og y er afskaffet.
  • Kun få abonnenter på Kombileverancerne har benyttet afmærkningen y som kriterium for dannelsen af materialevalgslister.
  • Samme materialevalgsafmærkninger på alle materialetyper.

Derudover er der følgende ændringer af selektionen til BKM:

  • Udstillingskataloger selekteres som hovedregel ikke til BKM, når de er på under 49 sider.
  • Arbejdsmiljøpjecer på enkelte områder selekteres ikke til BKM.
  • Pjecer på under 17 sider, der ikke optages i Dansk bogfortegnelse, selekteres som hovedregel heller ikke til BKM.

Dokumentationen Materialevalg - katalogkoder og afmærkninger i danMARC2 er ajourført i overensstemmelse hermed