Ændringer i de nationalbibliografiske optagelseskriterier 2014

Ændringer i de nationalbibliografiske optagelseskriterier 2014 crp

3. juni 2014

Ny tillægsaftale til Nationalbibliografiaftalen betyder at de nationalbibliografiske optagelseskriterier for Dansk bogfortegnelse og Dansk periodicafortegnelse, Danske musikoptagelser, Dansk artikelindeks,  Dansk billedfortegnelse og Dansk lydfortegnelse er ændret 9. april 2014.

Ændringerne består i korte træk af følgende:

I Dansk bogfortegnelse kan der nu optages danske bøger udgivet i udlandet (udenlandske danica). Optagelse er begrænset til: Publikationer udgivet i udlandet indeholdende fyldestgørende dansk tekst.

Ved fyldestgørende forstås, at al teksten er på dansk eller dansk er parallelsprog gennem hele publikationen.

Dette er en længe ønsket udvidelse af optagelseskriterierne – dog er der aftalt, at der ikke udføres opsøgende virksomhed på området, men at man optager det, der modtages via udgivere, biblioteker eller andre.

I Danske musikoptagelser begrænses optagelseskriterierne således, at musikoptagelser fremstillet med henblik på promovering eller reklame for et salgsobjekt, musikoptagelser, der ikke kan erhverves selvstændigt og musikoptagelser, som kun har interesse for en snæver eller lokal kreds, fremover ikke optages.

Dette er en begrænsning af de nugældende optagelseskriterier, der stammer fra en tid, hvor fremstilling af musikoptagelser stort set kun skete i et professionelt regi.

I Dansk artikelindeks kan der nu optages artikler uanset indhold og samtidig begrænses optagelse af debatindlæg således af et debatindlæg minimum skal være på 2000 typografiske enheder for at blive optaget.

Konsekvensen af disse ændringer er:

- at fx nye onlinetidsskrifter, der udelukkende består af lyd eller film vil kunne indekseres

- at de mindste debatindlæg på blot et par linjer kan udelades.

I Dansk billedfortegnelse og Dansk lydfortegnelse medtages periodica fremover kun efter de samme retningslinjer som periodica i Dansk bogfortegnelse.

Hidtil har fortegnelserne ifølge optagelseskriterierne skulle medtage periodica på linje med Dansk periodicafortegnelse, men der har mere været tale om en teoretisk problemstilling, - vi har ikke tidligere set periodica på områderne (pånær årspublikationer som lydbøger).

På nettet er problemstillingen dog blevet mere relevant og Dansk periodafortegnelse har allerede optaget periodica med andet end tekst.

Fra 1. juni  2014 arbejder vi i alle fortegnelser efter de nye kriterier.