6. Liste over genre- og formbetegnelser

Senest opdateret 24.02.2021

Genrebetegnelser
Formbetegnelser

Genre- og formbetegnelser med en kort definition.  Enkelte eksempler på brug af genrer og formbetegnelser kan ses i afsnittet om indekseringspraksis

Genrebetegnelser

Allegorier

Gennemført billedlig fremstilling af et abstrakt begreb, en ide eller et hændelsesforløb ofte ved personificering, fabler el lign. + evt. dyrefortællinger. 

Se også fabler og dyrefortællinger

Arbejderromaner

Beskrivelse af personer tilhørende arbejderklassen, om arbejdsmiljøet og klassetilhørsforholdets indvirken på såvel den psykologiske som den sociale situation

Se også erhvervsskildringer

Bibelhistorier

Fortælling der tager udgangspunkt i den bibelske tekst (ellers plac. i faglitteratur)

Biografiske billedbøger

Genre, hvor der skildres virkelige personers liv, som regel over et længere tidsforløb. Bruges både i de tilfælde hvor forfatteren skildrer andre (oftest kendte) personers liv, og hvor forfatteren skildrer sit eget liv (en form for skønlitterær selvbiografi, hvor hovedpersonen som oftest deler navn med forfatteren).

Biografiske digte

Genre, hvor der i digtform skildres virkelige personers liv. Bruges både ved digte, hvor forfatteren skildrer andre (oftest kendte) personers liv, og ved digte hvor forfatteren skildrer sit eget liv (selvbiografiske digte, hvor hovedpersonen som oftest deler navn med forfatteren)

Biografiske noveller

Genre, hvor der skildres virkelige personers liv, som regel over et længere tidsforløb. Bruges både ved noveller, hvor forfatteren skildrer en anden (oftest kendt) persons liv, og ved noveller hvor forfatteren skildrer sit eget liv (en selvbiografisk novelle, hvor hovedpersonen som oftest deler navn med forfatteren)

Biografiske romaner

Genre, hvor der skildres virkelige personers liv, som regel over et længere tidsforløb. Bruges både ved romaner, hvor forfatteren skildrer andre (oftest kendte) personers liv, og ved romaner hvor forfatteren skildrer sit eget liv (en selvbiografisk roman, hvor hovedpersonen som oftest deler navn med forfatteren)

Biografiske skuespil

Dramatik der skildrer virkelige personers liv

Biografiske tegneserier

Genre, hvor der skildres virkelige personers liv, som regel over et længere tidsforløb. Bruges både i de tilfælde hvor forfatteren skildrer andre (oftest kendte) personers liv, og hvor forfatteren skildrer sit eget liv (en form for skønlitterær selvbiografi, hvor hovedpersonen som oftest deler navn med forfatteren)

Brevromaner

Teksten udformet som breve

Chick lit

Genre som adresserer dét at være kvinde på en underholdende og humoristisk måde. Genren beskæftiger sig med den kvindelige hovedpersons trængsler og prøvelser i forbindelse med fx karriere, kærlighedsforhold eller venskab

Se også mom lit

Cyberpunk

Livet i fremtidens computerskabte og datastyrede parallelverden cyberspace, der bl.a. betjener sig af virtual reality. Indgår ofte i et bredere science fiction-univers

Se også science fiction

Dagbøger

Teksten er i dagbogsform

Dannelsesromaner

Roman, der skildrer en hovedpersons udvikling over en årrække. Undervejs er hovedpersonens modning konfliktfyldt og præget af uforsonlighed, men dette overvindes til slut. Hovedpersonen danner sin egen identitet og verdensopfattelse og finder sin plads i den sociale verden

Se også udviklingsromaner

Dark fantasy

Genre som kombinerer fantasy med horror, og hvori der hersker en mørk og dyster stemning. Genren er centreret om den mørkeste side af vores natur og det foruroligende og uforklarlige med overnaturlige træk. Der kan indgå elementer af vold. Universet er ofte befolket af vampyrer, spøgelser, varulve og andre overnaturlige væsner

Se også fantasy, paranormal romance og urban fantasy 

Domestic noir

Krimi, der foregår inden for hjemmets fire vægge - som regel med kvindelige hovedpersoner. Tager ikke udgangspunkt i kriminalhistorier med mordere, men er snarere underspillede psykologiske gysere, hvor den hjemlige sfære med ægteskabet og kernefamilielivet i centrum, er det farlige.

Se også psykologisk thriller

Dyrefortællinger

Dyrene er centrale i handlingsforløbet. De optræder talende og handlende og er udstyret med menneskelige egenskaber. Skildringen af dyrene kan være naturalistisk, ofte med et enkelt eksemplar af racen som hovedperson, en gang imellem set i relation til mennesket. 

Se også allegorier og fabler

Du er selv hovedpersonen

Bøger hvor læseren selv er hovedpersonen og afgør handlingen ved at træffe et valg mellem flere valgmuligheder, og/eller ved at slå med en terning

Dystopier

Omhandler et fremtidssamfund som af forskellige grunde er uønskelig

Eksperimenterende litteratur

Litteratur, hvor der eksperimenteres med sproget, skrivestilen eller den skønlitterære form

Erhvervsskildringer

En bestemt branche eller et bestemt karriereforløb er et vigtigt element i handlingsforløbet. Kan kombineres med branche, f.eks. "læger", "sygeplejersker", "lærere", "advokater"

Se også arbejderromaner

Erotiske romaner

Genre, hvor sex er omdrejningspunktet for handlingen. Sexscenerne kan være mere eller mindre udpenslede, og der kan forekomme tabuemner som f.eks. sadomasochisme eller fetichisme. Der anvendes ofte et ligefremt og bramfrit sprog. Hvis der beskrives et kærlighedsforhold, er fokus ikke lagt på forholdet, men snarere på de enkelte karakterers udvikling

Eventyr

Såvel de klassiske eventyr (folke- og kunsteventyr) som moderne fortællinger, der er opbygget efter eventyrets grundregler

Eventyrlige fortællinger

Bredere end "eventyr", ofte en fantasiverden, der indgår i et univers der har bibeholdt nogle af eventyrets træk. Genren kan også bruges ved fortællinger der tager læseren med på en rejse ofte med en helt eller heltinde der skal overvinde en række farefulde forhindringer

Bemærk: Genren eventyrlige fortællinger bruges IKKE sammen med genrerne fantasy og fantastiske fortællinger, men i stedet for

Se også fantasy og fantastiske fortællinger

Fabler

Kort belærende fortælling med især dyr som "agerende personer"

Se også allegorier og dyrefortællinger

Fantastiske fortællinger

Universet er en blanding af fantasi og virkelighed. Der vendes op og ned på hverdagens hændelser og hændelserne i den overnaturlige verden. Genren har flere realitetslignende træk end fantasy. Genrens motiver kan være inspireret af eventyr og myter, men i eventyrets verden forekommer overnaturlige begivenheder som en selvfølgelighed. Figurerne i fantastiske fortællinger er tvetydige

Se også fantasy og eventyrlige fortællinger

Fantasy

Personerne agerer i et mytologisk, tidsløst univers, hvor kampen mellem det gode og det onde er fremherskende. Det er befolket med sære typer og overnaturlige væsener som f.eks drager, dæmoner, troldmænd. Handlingen kan udspille sig såvel i en fortid som i en fremtid. Dungeons and dragons univers

Se også fantastiske fortællinger, eventyrlige fortællinger, dark fantasy, paranormal romance og urban fantasy

Fanfiktion

Fiktionshistorier skrevet af fans til et eksisterende franchise, baseret på et eller flere planer i franchisets fiktive univers, herunder steder, personer, organisationer og begivenheder

Femikrimi

 Krimi af en kvindelig forfatter, med en kvinde i hovedrollen. Kendetegnes ved at kritisere ulighed og overgreb mod kvinder og ved at beskrive moderne kvindeliv med vægt på hovedpersonens liv og konflikter
 

Fremtidsfortællinger

Beskrivelse af et fremtidssamfund, f.eks. et katastrofesamfund eller et totalitært samfund på jorden

Se også science fiction

Generationsromaner

Romaner, der ses som karakteristisk for en (ungdoms-)generation, ofte med meget tidstypiske træk

Godmorgenhistorier

Anvendes kun, når dokumentet selv bruger betegnelsen

Godnathistorier

Anvendes kun, når dokumentet selv bruger betegnelsen

Se også godmorgenhistorier

Godnatsange

Anvendes kun, når dokumentet selv bruger betegnelsen

Gotiske fortællinger

Fortællinger præget af uhygge og rædsel med fokus på overnaturlige hændelser der er bygget op omkring et fast skema: vilde og øde landskaber, mørke skove, ofte middelalderlige klostre og slotte med fangehuller, underjordiske gange, raslende lænker, skjulte paneler, spøgelser, skurke og en helt eller heltinde der udsættes for en række farefulde begivenheder

Gys

Genre, der skaber utryghed og angst og handler om mødet med det ukendte/det onde - typisk i en klassisk hjem-ude-hjem-komposition. Uhyggen antydes fra starten af historien, som er præget af en utryg stemning. Angsten og følelserne bliver oftest beskrevet på en meget konkret måde. Det onde kan have mange forskellige former - det kan optræde som rent overnaturligt væsen eller være en mere menneskelig person. For børnelitteraturens vedkommende er virkemidlerne tilpasset målgruppen

Se også horror og splatter

Gå på opdagelse

Bruges på billedbøger lig "Holger-bøgerne", hvor det gælder om at finde en bestemt person/figur i billederne, der består af et mylder af detaljer

Haiku

Japansk digtform med specielle formkrav til digtene angående antal stavelser og krav om referencer til naturen og specielle begivenheder i indholdet

Heltesagn

Om gamle sagnheltes liv og gerninger, f.eks. Regnar Lodbrog eller Odysseus
 

Historiske romaner

Roman hvis handling er henlagt til en bestemt historisk tidsperiode mindst 50 år før romanen blev skrevet. Den gør brug af den historiske periodes begivenheder, personer og miljøer samtidig med, at forfatteren er fri til at digte både til og fra

+ tid og evt. sted

Bemærk: Der er en del bøger der kandiderer til at være en historisk biografisk roman. Dvs. omhandler en historisk kendt person i en eller anden fortid. Disse bøger skal have begge genrer tildelt: historiske romaner og biografiske romaner.

Se også biografiske romaner og slægtsromaner

Horror

Genre, der kredser om menneskets møde med det grufulde og forfærdelige for at skabe angst og uhygge. Typisk for genren er det over- og unaturlige: Dæmoni, psykopati, videnskabelige eksperimenter, naturen, der går amok, og blodig lemlæstelse af kroppen. For børnelitteraturens vedkommende er virkemidlerne tilpasset målgruppen

Se også gys og splatter

Humor

Bøger med en morsom vinkel

Se også sjove bøger

Ironi

Genre, hvor der - for at være humoristisk, drille eller spotte - gives udtryk for det modsatte af det, der i virkeligheden menes, men på en sådan måde at den virkelige mening skinner igennem

Kalenderhistorier

Julefortællinger til hver af dagene 1.- 24. december

Klimafiktion

Inddrager klimaændringer og global opvarmning.

Kollektivromaner

Genre, som skildrer en samfundsgruppes liv og udvikling. Kollektivromanen har ikke bare én eller et par hovedpersoner. Mennesket ses som et socialt væsen. Vinklen er snarere samfundskritisk end psykologisk.

Kontrafaktisk historie

Genre hvor man forestiller sig, hvad der ville være sket, hvis en bestemt handling eller begivenhed var faldet anderledes ud, fx hvis Hitler var blevet myrdet ved attentatforsøget i 1944

Krimi

Fællesbetegnelse for alle former for kriminalromaner således også detektivromaner. Om forbrydelse og forbrydere med hovedvægten på opklaringsfasen og den dertil knyttede spænding

Krigsromaner

Hovedemnet er krigen, dvs. såvel kampskildringer som skildringer af de forandringer krigen medfører for civilbefolkningen

Kærlighedsromaner

Det primære omdrejningspunkt er forelskelse og kærlighed mellem hovedpersonerne. Slutningen er oftest følelsesmæssig tilfredsstillende og optimistisk. Både konflikt og plot er centreret om personernes kærlighedsforhold

Lad lit

Genre som adresserer dét at være mand på en underholdende og humoristisk måde. Genren beskæftiger sig med den mandlige hovedpersons trængsler og prøvelser i forbindelse med fx karriere, kærlighedsforhold eller venskab

Landliv

Om livet på landet, bonden og hans miljø, herunder skildring af mennesketyper og natur i en bestemt egn. Det gamle bondesamfunds litteratur (hjemstavnsromaner)

Legender

Fortælling af opbyggeligt indhold om helgener etc.

Se også myter og sagn

Løgnehistorier

Anvendes kun, når dokumentet selv bruger betegnelsen

Magisk realisme

Bruges især inden for den latinamerikanske litteratur der blander en realistisk fremstillingsform med magiske, overnaturlige, mytiske og også eksotiske elementer. I genrens forestillingsverden er myten og overtroen lige så virkelige som hverdagens begivenheder

Manga

Betyder tegneserie på japansk og betegner en speciel tegnestil der anvendes i japanske tegneserier

Mom lit

Genre som adresserer dét at være mor eller kommende mor på en underholdende og humoristisk måde

Se også chick lit

Molbohistorier

Myter

Bruges primært om sagn og fortællinger fra forskellige folkeslag om verdens oprindelse etc.

Se også legender og sagn

Mørk erotik

Genre, der kombiner erotik, lyst og gys

Nonsensfortællinger

Vrøvlehistorier, især for børn

Omvendte eventyr

Parafraser

Omarbejdet eller omskrevet tekst enten inden for samme genre eller fra en genre til en anden, f.eks. fra roman til skuespil

Paranormal romance

Den virkelige verden blandes med den fantastiske verden på en realistisk måde med fokus på følelsesladet teenage-romance. Indeholder træk fra den traditionelle fantasy, science fiction og ikke mindst horror og handler om hekse, feer og formskiftere 

Bemærk: Genren paranormal romance bruges IKKE sammen med genrerne fantasy, dark fantasy og urban fantasy, men i stedet for

Se også fantasy, dark fantasy og urban fantasy 

Politiromaner

Anvendes hvor politiet, politiets arbejde eller den enkelte politimand er i fokus

+ krimi

Politisk satire

Humoristisk genre, der latterliggør og udleverer politikere og politiske nyheder

Politisk thriller

Spændingsroman, der tager udgangspunkt i en given politisk situation - på nationalt eller internationalt plan. Den kan involvere temaer som korruption, terrorisme eller spionage. Den kan desuden være baseret på virkelige begivenheder, som f.eks. mordet på præsident John F. Kennedy eller Watergate-skandalen

Psykologisk thriller

Spændingsroman, hvor forfatteren spiller læseren et puds, og hvor man bliver usikker på hvem og hvad man kan stole på i bogens handling. Har mere fokus på personernes psykologiske udvikling end på fx forbrydelse og opklaring, og der er ofte en overraskende og uventet slutning

Se også domestic noir

Religiøse bøger

Hovedtemaet er forholdet mellem mennesket og religionen eller menneskets forhold til en eller flere guder. 

Robinsonader

Egentlig om oplevelser på en øde ø, men også i bredere forstand om det at overleve i et isoleret miljø, f.eks. i vildmarken

Sagaer

Specielt omhandlende islandske slægters historie. Handlingen foregår i den såkaldte sagatid fra 930-1030. Findes i mange om- og gendigtninger

Sagn

Genre med udgangspunkt i en mundtlig tradition. Sagn omhandler begivenheder i historisk tid med et præg af usandfærdighed og med menneskelige aktører som hovedpersoner
Se også legender og myter

Samfundskritik

Forfatterens intention er at lægge en kritisk synsvinkel på f.eks. sociale eller politiske forhold i samfundet

Samfundssatire

I satirisk og ofte farceagtig form gør forfatteren grin med personer, sociale eller politiske forhold i samfundet og kritiserer dermed disse

Samfundsskildringer

Bruges når skildringen af samfundet er meget bred og en væsentlig hensigt med dokumentet. Hvor samfundsforholdene er et delemne gives ofte "samfundsforhold"

Satire

Humoristisk genre, der latterliggør og udleverer mennesker, ofte med det formål af forbedre eller bekæmpe de tåbelige menneskers magt

Science fiction

Inddrager naturvidenskabelige og tekniske opfindelser ofte med baggrund i de nyeste forskningsresultater. Handlingen kan udspille sig såvel på jorden som i Universet, f.eks. på andre planeter med rumskibe, robotter og fremmede væsener. Teknologiens indflydelse på fremtidens samfund og det enkelte menneske. Livet i cyberspace

Se også cyberpunk, steampunk og fremtidsfortællinger 

Sjove bøger

Bruges på børnelitteraturen om det sjove/grinagtige, evt. rablende skøre

Se også humor

Slægtsromaner

En slægts historie gennem flere generationer

Sort humor

Genre hvor alvorlige emner, som fx død og vold, behandles på en absurd måde, så det bliver humoristisk

Splatter

Genre med mange brutale, voldelige og makabre dødsfald, som skildres i udpenslede, bloddryppende detaljer. For børnelitteraturens vedkommende er virkemidlerne tilpasset målgruppen

Se også horror og gys

Spænding

Genre, hvor handlingen er i centrum, mens personbeskrivelser, motiver og miljø er af mindre betydning. Helte og skurke er klart definerede og den ene (farefulde) begivenhed afløser den anden. 

Steampunk

Steampunk ("Damppunk") er en undergenre af spekulativ fiktion eller science fiction, der lægger vægt på anakronistisk teknologi, typisk fra Victoriatiden. Den beskrevne teknologi omfatter ofte dampmaskiner, luftballoner, mekaniske regnemaskiner og anden teknik fra 1800-tallet. Genren kan også omhandle moderne genstande som bl.a. datamater, baseret på Victoriatidens teknologi

Se også science fiction

Sygehistorier

Genre som er centreret omkring en eller flere personers sygdomsforløb, og hvor personens oplevelser med sygdommen er central for handlingsforløbet

Søfortællinger

Skildring af miljøet på søen, søfolk og passagerer og livet om bord samt andre aktiviteter med havet som centrum

Tragedier

Genre inden for skuespil oftest med en katastrofal eller ulykkelig slutning. Personerne i tragedien kan være mytiske karakterer eller sagnfigurer, som bruges til at skildre temaer som skæbne, skyld, had, livets mening eller mangel på samme

Udviklingsromaner

Roman, der skildrer en hovedpersons tankemæssige og sociale udvikling over en årrække. Udviklingen medfører bristede illusioner og tab af drømme

Se også dannelsesromaner

Urban fantasy

I urban fantasy er en virkelig by eller sted omdrejningspunkt i modsætning til fantasy, som foregår i et fiktivt miljø. Handlingen foregår som oftest i nutiden, men kan også foregå i fremtiden eller fortiden med fokus på spænding og action. Genren indeholder altid overnaturlige væsner som f.eks. vampyrer, feer, formskiftere, hekse, troldmænd, rumvæsner eller dæmoner

Bemærk: Genren urban fantasy bruges IKKE sammen med genrerne fantasy, dark fantasy  og paranormal romance, men i stedet for

Se også fantasy, dark fantasy, og paranormal romance 

Utopier

Omhandler drømmen om fremtidens idealsamfund, hvor der hersker lykke og harmoni

Westerns

Indeholder de almindelige ingredienser fra det vilde vesten: cowboys, indianere, nybyggere

Young adult

Litteratur der omhandler overgangen fra barn til voksen og kredser om emner som identitetsdannelse, seksualitet, opdagelsesrejser i bredeste forstand og tabet af nærtstående relationer. Bruges ofte om litteratur, der primært udspiller sig i en realistisk og nutidig verden. Genren bruges ikke om al litteratur, der omhandler unges liv, men skal have et fokus på "coming of age" tematik

Formbetegnelser

Billedbøger

Børnebøger med et eller flere billeder på hvert opslag, hvor tekst og illustrationer sammen fortæller en (sammenhængende) historie eller beskriver et fagligt emne. Billedbøger kan også være ordløse

Bruges ikke ved pegebøger

Se også pegebøger

Billedordbøger

Billedbøger med ordbogsstof formidlet f.eks. i et dyreunivers

Børnesange

Ofte billedbøger med teksten til en enkelt børnesang

Digte

Rytmisk formet litteratur, evt. med faste versemål, rim osv. eller i en mindre reguleret form som frie vers og prosadigte. Anvendes også ved enkeltvers, børnesange, salmer, folkeviser osv. samt episke digte

Dramatik

Dramatiske værker skrevet med henblik på opførelse på en teaterscene (et teaterstykke). Anvendes også ved filmmanuskripter, drejebøger, libretti, børne- og dukketeaterstykker, musicals og sketches. Bruges både ved voksen- og børneskønlitteratur

Eddadigte

Figurdigte

Et digt, der er skrevet eller trykt således, at det fremstiller sit emne grafisk, fx et digt om sommerfugle, der visuelt forestiller en sommerfugl

Følebøger

Graphic novels

Tegneserie, der ligner en roman både i forhold til handling og fysisk udformning. Fortællingen er længere og mere dybdegående og indeholder flere sidehistorier og konflikter end en traditionel tegneserie. Den vil desuden også oftere blive afsluttet i samme bind, hvorimod historierne i en klassisk tegneserie ofte fortsættes i flere bind

Hulbøger

Billed- eller pegebøger med huller i materialet, der ofte indgår som del af handlingen

Se også pegebøger og billedbøger

Korte historier

Anvendes ved samlinger af små fortællinger - fx godnathistorier, dyrefortællinger eller eventyr - for mindre børn. Anvendes ikke hvis der er tale om børnenoveller, her bruges "noveller"

Kortprosa

Meget korte opdigtede tekster, der låner fra andre genrer, både i måden de er skrevet på, men også i måden de ser ud på. Kortprosa kan derfor ligne fx en novelle, et digt eller et eventyr, uden at være det. Kortprosa starter midt i en situation eller handling. Man kastes ind i fortællingen. Kortprosa eksperimenterer med sprog og form. Dvs. at måden det er skrevet på muligvis kan skifte undervejs. Der bliver ofte brugt symboler, idiomer (talemåder) og hentydninger til andre tekster

Lydret

Anvendes på bøger til læsetræning, hvor det tydeligt fremgår af bogen, at den indeholder lydrette ord (f.eks. af serien eller bagsideteksten). Et lydret ord er et ord der staves, som det udtales

Løft og kig

Bruges om billedbøger med flapper og låger

Monologer

En tale præsenteret af en enkelt karakter. Monologen bruges ofte til at udtrykke tanker højt, men den kan også henvende sig direkte til en anden karakter eller et publikum. Monologer anvendes indenfor dramatiske medier såvel som ikke-dramatiske medier, fx poesi  

Noveller

Kortere fiktionsfortællinger, der normalt beskriver et enkelt handlingsforløb eller situation og ofte har en iøjnefaldende slutning. De omhandler gerne selve vendepunktet i personernes liv (modsat fx romanen, der også kan handle om tiden før og efter), og der er typisk få personer. Desuden foregår de oftest inden for et kort tidsrum

Ordløse billedbøger

Billedbøger uden tekst, hvor der fortælles en sammenhængende historie i illustrationerne. Bruges ikke ved pegebøger

Pegebøger

Billedbøger for 0-3-årige med ingen tekst eller kun ganske få ord, som beskriver begreber, ting eller situationer

Se også billedbøger

Pop-op bøger

Remser

Anvendes på børnelitteraturen, når denne form optræder

Se også rim

Rim

Anvendes på børnelitteraturen, når denne form optræder

Se også remser

Romaner

Fiktionsfortællinger, der med digterisk fantasi fremstiller en eller flere oftest opdigtede personers oplevelser i et sammenhængende handlingsforløb

Sange

Tegneserier

Fortællinger der afvikles i mindst to tegnede billeder - med eller uden ramme - der indbyrdes hænger sammen, og som fortæller en fremadskridende handling. Tegneserien kan være med tekstbobler, være ledsaget af forklarende tekst ved siden af eller under billederne eller være uden tekst

Se også graphic novels

Viser