5. Indekseringspraksis

5.1. Særlige emneordstyper

 

5.1.1. Personnavne
 

5.1.1.1. Valg af navneformer

Personnavne som emneord gives som hovedregel i den almindelige vedtagne navneform, som også anvendes ved katalogisering.

Findes navnet på personen i forvejen som kontrolleret navneform i en DBC-post, kan den uden videre kopieres. Hvis navnet ikke findes i kontrolleret form, udformes det i overensstemmelse med de regler, som katalogiseringsreglernes del 1, kapitel 2 foreskriver.


5.1.1.2. Personnavne anvendt som emneord

I skønlitteraturen bruges navne på personer som emneord især ved biografiske romaner eller f.eks ved værker om historiske personer, der er centrale i et værks handlingsforløb.

 

Eksempler

Stangerup, Henrik
Det er svært at dø i Dieppe : roman / Henrik Stangerup. - 4. udgave, 1. oplag. - [Kbh.] : Lindhardt og Ringhof, 1997. - 267 sider
DK5: 86-06 ; sk
Kontrollerede emneord: Møller, P. L., f. 1814 ; biografiske romaner ; 1800-1899 ; Danmark ; Frankrig
Note: Psykologisk beskrivelse af den kontroversielle litteraturkritiker P.L. Møllers (1814-65) liv og arbejde, især under det selvvalgte franske eksil efter polemikken med danske intellektuelle, bl. a P.A. Heiberg, M. Goldschmidt og Søren Kierkegaard


Helleberg, Maria
Leonora / Maria Helleberg. - [Kbh.] : Gyldendal, 1997. - 157 sider
DK5: 86-096 ; sk
Kontrollerede emneord: Ulfeldt, Leonora Christina ; Ulfeldt, Corfitz ; historie ; Danmark ; 1600-1699 ; biografiske romaner ; skilsmisse ; ægteskab
Note: Leonoras forældre, Christian den Fjerde og Kirsten Munk, skændes dagen lang. Det går ud over børnene. Da Leonora som fjortenårig bliver gift med sin elskede Corfitz Ulfeldt, beslutter hun, at deres liv skal være perfekt
Fra 12 år

 

Jacobsen, J. P., f. 1847
Fru Marie Grubbe / J.P. Jacobsen. - 1. Søren Gyldendals klassikere udgave ... optrykt efter udgaven fra 1913. - [Kbh.] : [Gyldendal],1997. - 270 sider. - (Søren Gyldendals klassikere)
DK5: 86-05 ; sk
Kontrollerede emneord: Grubbe, Marie ; kvinder ; historie ; Danmark ; 1600-1699 ; 1700-1709 ; 1710-1719 ; biografiske romaner
Note: Historisk roman fra det 17. århundrede. Bogen skildrer adelskvinden Marie Grubbe (1643-1718), der socialt set går til bunds for sin kærligheds skyld
 

Martínez, Tomás Eloy
Santa Evita / Tomás Eloy Martínez. - 2. udgave. - [Kbh.] : Gyldendal, 1997. - 372 sider. - (Gyldendal paperback)
DK5: 82.7-26 ; sk
Kontrollerede emneord: Perón, Eva ; biografiske romaner ; samfundsforhold ; Argentina ; 1940-1949 ; 1950-1959
Note: I en blanding af myte og sandhed fortælles om Eva Peróns eventyrlige skæbne før og efter døden. Samtidig er romanen med sin distance til myten en kommentar til den politiske virkelighed i Argentina

 

5.1.2. Korporationsnavne
 

5.1.2.1. Valg af navneformer

I skønlitteraturen bruges korporationsnavne sjældent som emneord, men også her gælder, at man som hovedregel bruger den samme navneform, som bruges som vedtagen form ved katalogiseringen.

Som det er tilfældet ved personnavne kan den vedtagne form af korporationsnavnet - med tilhørende henvisninger - ofte findes i en DBC-post, og kan derfor let kopieres. Regler for korporationers navneformer følger i øvrigt de regler, der er beskrevet i katalogiseringsreglernes del 1, kapitel 3.

I særlige tilfælde kan katalogiseringens vedtagne navneform være uhensigtsmæssig til emnesøgningsformål. Indeksøren kan i sådanne tilfælde foretrække en alternativ navneform til emneordet:

F.eks.:

STASI frem for Tyskland (DDR). Ministerium für Staatssicherheit


5.1.2.2. Korporationsnavne anvendt som emneord

Navne på enkelte institutioner, bygninger, organisationer medtages kun når emneanalysen siger, at det er værkets emne.

  

Eksempler
 

Hartmann, Nils
Rohani må ikke dø! / [tekst af] Nils Hartmann ; fotografier af Finn Brasen. - 1. udgave, 3. oplag. - [Kbh.] : Dansk UNICEF Komité, 1988. - 48 sider : ill. i farver, 22 cm
DK5: 86-096 ; sk
Kontrollerede emneord: UNICEF ; Asien ; Indonesien ; fattigdom ; sygdom
Note: På den indonesiske ø Lombok bor Yusup. Hans søster er syg, men familien har ikke penge til medicin. Til sidst får Yusup gratis hjælp fra UNICEF's lokale sundhedsklinik
Fra 9 år

 
Andrup, Lone
Peter Jensen : roman om en dansk socialdemokrat. - [Højbjerg] : Hovedland, 1992. - 254 sider
DK5: 86-06 ; sk
Kontrollerede emneord: Jensen, Peter, f. 1868 ; arbejderromaner ; samfundsforhold ; fagforeninger ; politiske partier ; Socialdemokratiet ; 1880-1889 ; 1890-1899 ; 1900-1909 ; 1910-1919 ; Fredericia ; Jylland ; Danmark
Note: Dokumentarroman om landarbejdersønnen Peter Jensens (1868-1955) liv og indsats for arbejderbevægelsen i Fredericia, hvor han gjorde den store udvikling i Socialdemokratiet med og endte som formand for havnearbejdernes fagforening, byrådsmedlem m.m.
 


5.1.3. Stednavne

Skønlitteraturen genbruger de navneformer som faglitteraturen anvender. Når navnet ikke findes i faglitteraturen bruges følgende fremgangsmåde:


5.1.3.1. Valg af navneformer

Standardværkerne for danske stednavne er: Fortegnelse over stednavne i amterne vest for Lillebælt. - København : Stednavneudvalget : i kommission hos Akademisk Forlag, 1985. 454 sider , og: Fortegnelse over stednavne i amterne øst for Lillebælt. - København : Stednavneudvalget : i kommission hos Akademisk Forlag, 1978. 294 sider .

Disse værker suppleres af:

Kommunal håndbogen. - København : Mostrup, 1985- .

Endvidere kan værket Danmark / J.P. Trap. - København. : Gad, 1953-1972 anvendes, især når der er tale om ældre geografiske navne.

Hvis navnet eksisterer flere steder i Danmark tilføjes en forklarende parentes, efter samme regler som beskrevet i katalogiseringsreglernes del 1, § 73

f.eks.

Als

Als (Nordjylland)


For udenlandske geografiske navne henvises til følgende standardværker: Landenavne gengives efter den til enhver tid nyeste udgave af DS/EN 23166 : Koder for landenavne.
 

f.eks.

Egypten med henvisning fra Ægypten


Ved lokaliteter i andre lande gælder, at den danske form anvendes, såfremt den eksisterer
 

f.eks.

Rhinen foretrækkes for Rhein


Der laves henvisninger fra ikke anvendte former.

Ellers anvendes det pågældende lands egen betegnelse for lokaliteten. Gyldendals atlas og dets originale forlæg angiver geografiske navne i de officielle nationale former.

Der laves henvisninger fra forskellig stavemåde
 

f.eks.

Philippinerne brug Filippinerne


Ved landes og byers navneskift - der ofte signalerer en politisk ændring, eller hvor landenavnene ikke dækker to helt identiske regioner - indekseres som regel med det navn som landet havde i den pågældende periode.

Der laves se også-henvisninger mellem landenavnene
 

f.eks.

Leningrad se også Skt. Petersborg

Congo se også Zaire

Israel se også Palæstina


I enkelte tilfælde hvor man har skønnet, at en differentiering ikke har været nødvendig, er der lavet en brug-henvisning.
 

f.eks.

Siam brug Thailand

Ceylon brug Sri Lanka

 

5.1.3.2. Stednavne anvendt som emneord

Landenavne og andre stednavne bruges enten direkte eller i adjektivisk form, dvs. enten "Sverige" eller "svensk ..."


5.1.3.2.1. Stednavne i direkte form

I forhold til faglitteraturen vil den skønlitterære indeksering med stednavne være anderledes, idet stednavne spiller en anden rolle i skønlitteraturen end i faglitteraturen. Når handlingen i et skønlitterært dokument beskriver en lokalitet i Danmark, vil det være relevant at supplere med Danmark. Mindre byer/lokaliteter angives kun sjældent og som hovedregel kun i Danmark. Stedet for en bogs handling optræder som emneord, når bogen gennem sin handling beskriver det pågældende sted. Skildringen af lokaliteten skal være væsentlig.

Hvis stedet kun er rammen for handlingen vil det ofte være medtaget i den indholdsbeskrivende note eller som supplerende søgeord.


Danmark som emneord

 


Eksempler


Hultberg, Peer
Byen og verden : roman i hundrede tekster. - 3. udgave, 2. oplag. - [Kbh.] : Lindhardt og Ringhof, 1995. - 293 sider
DK5: 86-06 ; sk
Kontrollerede emneord: samfundskritik ; Danmark ; 1900-1999 ; Viborg
Note: Hundrede korte kapitler, som hver fortæller en skæbne, samler sig til et portræt af byen Viborg med alle dens understrømme, og vokser til et billede af menneskenes vilkår i verden

 

Reuter, Bjarne
Drengene fra Sankt Petri. - 3. udgave, 3. oplag. - [Kbh.] : [Gyldendal],1996. - 172 sider. - (Gyldendal paperback)
DK5: 86-06 ; sk
Kontrollerede emneord: den 2. verdenskrig ; besættelsestiden ; Ålborg ; Danmark ; drenge
Note: Danmark 1942. I Ålborg danner en gruppe store drenge en hemmelig klub med det formål at gøre værnemagten til grin. Men tingene udvikler sig fra drengestreger til livsfarlig sabotage. Jævnfør filmen af samme navn

 

Ørsten, Mark
Uden ondskab / Mark Ørsten. - [Kbh.] : Lindhardt og Ringhof, 1997. - 358 sider
DK5: 86-06 ; sk
Kontrollerede emneord: kommunalpolitik ; spændende bøger ; Danmark ; København ; 1990-1999
Note: Økonomisk, politisk thriller, der udspiller sig omkring Københavns Rådhus og mordet på direktøren for kommunens Økonomidirektorat. En af afdødes kolleger undersøger på egen hånd sagen, som viser sig at have vidtrækkende kommunalpolitiske perspektiver

 

Svendsen, Hanne Marie, f. 1933
Spejlsøster : Naja ser på billeder i Skagen / [skrevet af] Hanne Marie Svendsen ; tegnet af Dina Gellert. - 1. udgave, 2. oplag. - Kbh. : Forum, 1995. - 69 sider : ill. i farver
DK5: 86-096 ; sk
Kontrollerede emneord: skagensmalerne ; malerkunst ; historie ; Skagen ; Danmark
Note: Naja er på ferie hos mormor i Skagen. Hun keder sig, men da hun får øjnene op for pigen Helga, der er på mange af de malerier, hun ser, udfolder der sig en spændende historie
Fra 9 årFremmede lande og lokaliteter

Når navnet på en region, ø, delstat, stat eller by anvendes som emneord, gives der også emneord på land eller forbundsstat.

  

Eksempler
 

Frobenius, Nikolaj
Latours katalog : roman / Nikolaj Frobenius. - [Kbh.] : Tiderne Skifter, 1997. - 238 sider
DK5: 85-26 ; sk
Kontrollerede emneord: seriemordere ; Frankrig ; Paris ; 1780-1789
Note: Latour søger hævn over dem, der myrdede hans moder. I Paris får han ansættelse hos den berygtede Markis de Sade, og da han ikke kan føle smerte og samtidig har evner for anatomi, bliver han den perfekte seriemorder

 
Staalesen, Gunnar
Skriften på væggen. - 1. udgave, 1. oplag. - Valby : Vindrose, 1996. - 276 sider
DK5: 85-26 ; sk
Kontrollerede emneord: krimi ; samfundsforhold ; prostitution ; Norge ; Bergen ; 1990-1999
Note: Kriminalroman. Efter en henvendelse fra en mor dykker Varg Veum ned i Bergens underverden og finder et modbydeligt og dødsensfarligt net af prostitution blandt teenagepiger


Craven, Margaret
Når uglen kalder. - 1. udgave. - Århus : Klim, 1996. - 151 sider
DK5: 83-26 ; sk
Kontrollerede emneord: præster ; indianere ; kulturer ; døden ; Canada ; British Columbia
Note: Kingcome i British Columbia er ældgammelt indianerland med en døende kultur i pagt med naturen. Hertil sendes en ung, syg præst, og han oplever en indre fred og harmoni, inden han dør


Når et landenavn anvendes som emneord kan der, i modsætning til praksis for faglitteraturen, gives emneord på den verdensdel landet ligger i, hvis der er tale om skønlitteratur omhandlende lande, der ud fra vores synsvinkel stadig betragtes som tilhørende "fremmede verdensdele"/regioner, og hvis litteraturen passer til denne synsvinkel. I disse tilfælde suppleres landenavnet med Afrika, Sydamerika, Mellemamerika eller Asien.

  

Eksempler


Cussler, Clive
Sahara. - Kbh. : Vinten : [eksp. DBK], 1996. - 430 sider. - (Vintens paperbacks)
DK5: 83.8-26 ; sk
Kontrollerede emneord: spændende bøger ; forurening ; Afrika ; Sahara ; Mali ;1990-1999
Note: Økologisk spændingsroman om to forskere som fra hver sit udgangspunkt afslører sandheden om en verdensomspændende miljøforurening, der stammer fra en fabrik til destruktion af industriaffald i den afrikanske stat Mali

 
Skafte, Ulrik T.
Hyrdedrengen Wilson : en historie fra Zimbabwe / Ulrik T. Skafte. - 1. oplag. - [Risskov] : Klematis, 1996. - [32] sider : ill. i farver, 31 cm
DK5: 86-096 ; sk
Kontrollerede emneord: hverdagen ; drenge ; Zimbabwe ; Afrika
Note: Fotobilledbog fra Zimbabwe. Vi følger den 12-årige hyrdedreng Wilson og hans hverdag. Wilson passer familiens geder ude i den knastørre bush, men der er også tid til leg og sjov med kammeraterne.
Fra 5 år


Restrepo, Laura
Hvis en engel - / Laura Restrepo. - Kbh. : Viva, 1997. - 219 sider
DK5: 82.7-26 ; sk
Kontrollerede emneord: kærlighed ; mystik ; engle ; magisk realisme ; Sydamerika ; Colombia
Note: Fortælleren - en kvindelig journalist - hører rygter om en engel i et fattigkvarter i Bogota. Myten er sand, englen er virkelig og så smuk og indtagende, at Monita forelsker sig på stedet

 
Frøstrup, Ole
Pigen med det 3. øje. - 1. opl.. - [Bagsværd] : Carlsen, cop. 1986. - 107 sider, 22 cm. - (Jorden rundt i 80'erne)
DK5: 86-096 ; sk
Kontrollerede emneord: spændende bøger ; religion ; hinduisme ; sociale forhold ; fattigdom ; flugt ; Nepal ; Asien
Note: 12-årige Prem bor i Nepal. Han er meget optaget af Kumarien - en 12-årig pige med hellige, hemmelige evner. En dag sniger han sig ind i det forbudte tempel, hvor hun bor
Fra 11 år

 

5.1.3.2.2. Stednavne i adjektivisk form

Selvom stednavne i direkte form i langt overvejende grad vil være at foretrække, er der dog visse tilfælde, hvor man skal vælge at gengive et stednavn i adjektivisk form. Det vil således være tilfældet

1. I faste ordforbindelser.

Med dette menes ordforbindelser, hvor det vil være meningsforstyrrende at opsplitte det i emne + land,

f.eks.

tyrkisk bad, latinamerikansk dans, fransk broderi

2. I enkelte andre ordforbindelser, hvor brugen af den adjektiviske form er naturlig / umisforståelig / præciserende. Det drejer sig f.eks. om emner, der er nationalt og/eller etnisk traditionsbundne eller integrerede,

f.eks.

det danske mindretal, bosniske flygtninge, russiske jøder


For denne sidste kategoris vedkommende vil den adjektiviske form dog kun blive brugt yderst restriktivt.

  

Eksempler
 

Pausewang, Gudrun
Forræderen. - [Kbh.] : Sommer og Sørensen, 1996. - 189 sider
DK5: 84-296 ; sk
Kontrollerede emneord: den 2. verdenskrig ; 1940-1949 ; russiske krigsfanger ; krigsfanger ; flygtninge ; Tyskland ; nazisme ; angst ; piger
Note: 15-årige Anna skjuler gennem flere måneder en flygtet russisk krigsfange. Hvis det bliver opdaget, bliver hun stemplet som landsforræder, og Annas bror Felix er fanatisk medlem af Hitlerjugend ...
Fra 14 år


Vaxelaire, Daniel
De sorte halstørklæder / [tekst] Vaxelaire ; [illustrationer] Faure. - 1. oplag. - Zelhem : Arboris : i kommission hos Gyldendals forlagsekspedition, 1997. - 48 sider : alle ill. i farver, 30 cm. - (Ørnens søn ; 2)
DK5: 82-298 ; sk
Kontrollerede emneord: den franske revolution ; Frankrig ; 1780-1789 ; 1790-1799
Note: Tegneserie. Stedet er Frankrig i tiden efter revolutionen. Morvan d'Andigny leder efter "Høtyven", der er ansvarlig for hans fars død i guillotinen, men "Høtyven" er hyret af De sorte halstørklæder til at myrde Napoleon ...

 

5.1.4. Periodebetegnelser

Hvis et skønlitterært dokument gennem sin handling beskriver noget tidstypisk for den pågældende periode medtages denne i indekseringen.

 

5.1.4.1. Udformning af periodebetegnelser

Perioder betegnes primært med arabertal:


Århundreder betegnes således:

1100-1199

ikke det 12. århundrede

1200-1299

ikke 1200-tallet


Årtier betegnes således:

1510-1519

1980-1989

ikke 1980'erne

Tidsperioder før Kristi fødsel angives:

299-200

2999-2000

Tidsperioderne omkring Kristi fødsel angives:

9-1

1-99

Nutiden angives med det aktuelle årti

1990-1999

Der laves brug-henvisninger fra de ikke anvendte former, f.eks.

det 19. århundrede se 1800-1899

Dokumenter der dækker flere perioder

Når et dokument dækker flere end 3-5 århundreder, bruges årtusindet som periodeangivelse. Når dokumentet dækker flere end 3-5 årtier, gives århundredet som periode, men altså ikke de pågældende tiår.

Dette er den generelle regel, men der er eksempler hvor der er givet flere årtier, typisk til dokumenter der behandler f.eks. 2-3 årti på hver side af et århundredeskifte eller behandlinger af første halvdel af 1900-tallet. Dette skyldes at tæt ved vor egen tid, føles det som tomgang at give hele århundredet.

 

Eksempler


Morrison, Toni
Jazz / Toni Morrison. - 3. udgave, 1. oplag. - [Kbh.] : Lindhardt og Ringhof, 1998. - 213 sider. - (L&R bibliotek)
DK5: 83.8-26 ; sk
Kontrollerede emneord: USA ; New York ; Sydstaterne ; 1890-1899 ; 1900-1909 ; 1910-1919 ; 1920-1929
Note: Sort storbykultur er rammen om Joes og Violets jalousiopgør i New York 1926. Med dramaet som udløsende faktor føres vi tilbage i Sydstaterne - til områdets farverige sorte kultur og historie


Bluitgen, Kåre
Erobrerne. - Kbh. : Tøkk : [eksp. DBK], 1995. - 319 sider : ill.
DK5: 86-06 ; sk
Kontrollerede emneord: aztekerne ; historie ; indianere ; kultursammenstød ; undertrykkelse ; unge ; 1510-1519 ; 1520-1529 ; 1990-1999 ; Mexico ; Spanien Note: Mexico i 1500-tallet og i 1990'erne. Spaniernes brutale behandling af indianerne dengang er ikke bare historie, men griber dybere ind i to unge danskeres liv, end de havde troet


Rindel, Gerd
Gipsenglenes gade. - Kbh. : Høst, 1996. - 238 sider
DK5: 86-096 ; sk
Kontrollerede emneord: Danmark ; historie ; 1900-1999
Note: Den fine dukke Clara fra borgerhjemmet i tiden efter 1. verdenskrig gennemlever en omskiftelig tilværelse op gennem århundredet til vore dage
Fra 11 år

 

Marx, Vibeke
Morgenåbner : roman. - 2. oplag. - Kbh. : Rosinante, 1994. - 182 sider
DK5: 86-06 ; sk
Kontrollerede emneord: børnehaver ; erhvervsskildringer ; kvinder ; Danmark ; Fyn ; 1990-1999
Note: Pædagogerne i en fynsk børnehave følges skiftevis på arbejde og hjemme og i kollektivromanens form skildres deres faglige, kollegiale og personlige problemer.
 

Verbale tidsangivelser

Der bruges verbale tidsangivelser for geologiske eller historiske epoker som f.eks. istiden, bronzealderen, vikingetiden, oldtiden, middelalderen. Kun såfremt der er tale om en delmængdeaf perioden, udtrykkes den også i tal.

Konkrete historiske begivenheder, eller kortere historiske perioder, som f.eks, 2. verdenskrig anvendes ikke som periodebetegnelse.

 

Eks.

Harrison, Sue

Fader Himmel, Moder Jord : roman. - 1. udgave, 1. oplag. - Valby : Borgen, 1993. - 301 sider

DK5: 83.8-26 ; sk

Kontrollerede emneord: istiden ; naturen ; 6999-6000 ; Alaska ; Aleuterne

Note: I sidste istid slår kvinden Chagak sig ned hos en gammel åndemaner. Hun har dybe sår i sjælen, og tilværelsen er barsk i Alaska, især når fjenden aldrig er langt væk...

 

Eks.

Lützen, Hanna

Miraklernes bog / Hanna Lützen. - [Kbh.] : Gyldendal, 1997. - 183 sider

DK5: 86-06 ; sk

Kontrollerede emneord: gys ; 1100-1199 ; middelalderen ; Danmark ; klosterliv

Note: Krista er hittebarn og bliver bragt til det middelalderlige Esrum Kloster. Her vokser hun op til en usædvanlig pige, der gerne vil lære lægekunsten for at tjene Gud, men hun undgår ikke konfrontationer med djævelen

 

Eks.

Hauger, Torill Thorstad

Tord Illugessøn / Torill Thorstad Hauger. - 1. oplag. - [Bagsværd] : Carlsen, 1997. - 213 sider

DK5: 85-296 ; sk

Kontrollerede emneord: 900-999 ; vikingetiden ; vikinger ; far-søn forholdet ; generationsmodsætninger ; udvikling ; Norge

Note: Vikingetiden i Norge. Tord skal være høvding engang og helst også en stor kriger som sin far og farfar. Men der må være noget mere end bare kampe og plyndringer ...

Fra 12 år

 

Eks.

Cushman, Karen

Jordemorens lærling / Karen Cushman. - 2. oplag. - Århus : CDR Forlag, 1997. - 122 sider. - (CDR ; 151)

DK5: 83.8-296 ; sk

Kontrollerede emneord: middelalderen ; jordemodergerning ; jordemødre

Note: Som jordemorens lærling må den forældreløse Alyce arbejde hårdt. I middelalderen var hygiejne et ukendt begreb, så en jordemors arbejde bestod af lige dele sund fornuft, urtemedicin og overtro

Fra 13 år

 

5.2. Synsvinkel / forfatterholdning / fortællestil 


Forfatterens synsvinkel/holdning kan i nogle tilfælde fremgå af såvel emneord som note. Den beskrivende note kan med fordel udtrykke litterær type og stil og dermed formidle helhedsindtrykket af værket. I nogle tilfælde vil det ikke være muligt at angive relevante emneord. 


Eksempler


Bonnevie, Lars 
Botswana blues : roman. - [Kbh.] : Per Kofod, 1990. - 296 sider, 22 cm 

DK5: 86-06 ; sk 
Kontrollerede emneord: samfundskritik ; Zimbabwe ; Botswana ; Afrika ; kolo-
nier ; u-lande ; 1980-1989 

Note: Selvbiografiske skitser af sociale og kulturelle forhold i 1980'ernes Afrika 
samler sig til et billede af et postkolonialt samfund på vej mod opløsning og et iro-
nisk opgør med europæernes opfattelse af verdensdelen 
 

Lodge, David 
Ordentligt arbejde. - 2. udgave, 1. oplag. - [Kbh.] : Fremad, 1995. - 330 sider. - 
(Fremad paperback) 
DK5: 83-26 ; sk 
Kontrollerede emneord: samfundskritik ; erhvervsskildringer ; England ; 1980-
1989 ; kærlighed 
Note: Samfundssatirisk kærlighedsroman fra Thatcher-epokens England. Hun er en 
venstreorienteret universitetslektor, han en stokkonservativ industribaron 
 

Asmussen, Peter, f. 1957 
Knogler : en romance / Peter Asmussen. [Kbh.] : Gyldendal, 1998. - 211 sider 
DK5: 86-06 ; sk 
Note: I eksperimenterende form skildres forholdet mellem tre mennesker: Andreas, 
Luise og Gabriel, deres tiltrækning og frastødning, kulden og varmen imellem dem 


Hammann, Kirsten 
Bannister : roman / Kirsten Hammann. - 2. oplag. - [Kbh.] : Gyldendal, 1997. - 163 
sider 
DK5: 86-06 ; sk 
Note: Surrealistisk roman om en kvinde, der kastes i armene på en dæmonisk 
mand, som hun klynger sig til i en voldelig og mareridtsagtig verden, medens gen-
færdet af hendes afdøde elskede plager hende 
 

Darrieussecq, Marie 
Kvinden som blev til en gris : roman / Mahe Darrieussecq. - [Kbh.] : Tiderne Skif-
ter, 1997. - 108 sider 
DK5: 82-26 ; sk 
Kontrollerede emneord: fabler ; kvinder ; politik ; humor ; samfundssatire ; Frank-
rig 
Note: I et surrealistisk højredrejet samfund forandrer en kvindelig parfumeekspedi-ent sig til en svulmende lyserød gris. Mændene finder hende tiltrækkende, men i takt med de politiske forandringer vender de hende ryggen 


Williams, Niall 
Fire kærlighedsbreve : roman / Niall Williams. - [Kbh.] : Gyldendal, 1997. - 326 
sider 
DK5: 83-26 ; sk 
Kontrollerede emneord: kærlighed ; ø-samfund ; Irland 
Note: Fabulerende, grum og poetisk skildring fra Irland, om de skæbnetråde, snoet af Gud og mennesker, der til slut forener Nicholas Coughlan med den kvinde han er bestemt for 


Andersen, Trine, f. 1969 
Hotel Malheureux : noveller. - [Viby J.] : Centrum, 1995. - 151 sider. - (Gennem-
brud) 
DK5: 86-06 ; sk 
Kontrollerede emneord: ensomhed 
Note: Noveller om mennesker, som sørger at bryde en isolation skildret i en fasci-
nerende blanding af noget absurd og noget let genkendeligt 
Note: Indhold: Dage og nætter på Hotel Malheureux ; Tårnspringeren ; Parasit ; 
Aprilsnar ; Hemmeligheden ; Idas hus ; Landet udenfor ; Rotationer ; Begyndelse 


Malinowski, Ivan 
Galgenfrist. - 3. udgave, 1. oplag. - Valby : Borgen, 1992. - 43 sider. - (Caf Bor-
gen) 
DK5: 86-01 ; sk 
Note: Ekspressionistisk modernistiske digte som i et splittet billedsprog beskriver 
eksistensen som meningsløs og betvivler alle værdier. Men samtidig - midt i illusionsløsheden - konstateres en vilje til at overleve på trods 


Malerba, Luigi 
Slangen : roman. - Kbh. : Rosinante, 1990. - 167 sider, 22 cm 
DK5: 82.6-26 ; sk 
Kontrollerede emneord: Rom ; Italien ; 1960-1969 ; erotik ; psykiske sygdomme 
Note: Modernistisk roman, der opererer med flere virkelighedsniveauer og normali-tetsbegreber i sin barokke skildring af en romersk frimærkehandler, som jager fri-mærkeforbrydere og i bogstaveligste forstand driver rovdrift på sin elskerinde 

5.3. Indekseringspraksis - udvalgte eksempler

5.3.1. Dyrefortællinger - allegorier

Eksempler

Andersen, Vita, f. 1944
Coco / [tekst af] Vita Andersen ; tegninger af Hans-Henrik Hansen. - 1. udgave, 2. oplag. - [Kbh.] : Aschehoug, 1997. - 93 sider : ill. i farver DK5: 86-096 ; sk
Kontrollerede emneord: katte ; dyrefortællinger ; allegorier
Supplerende søgeord: samfundssatire
Katten Coco føler sig uretfærdigt behandlet og går hjemmefra. Han havner pa en chokoladefabrik, hvor en rotte snyder dyrene til at arbejde gratis. Coco beslutter at befri alle dyrene

Fra 5 år
Velegnet til oplæsning

Adams, Richard
Kaninbjerget / Richard Adams. - 3. udgave, 5. oplag. - Valby : Borgen, 1998. - 396 sider, [1] side med tavle (kort)
DK5: 83-26 ; sk
Kontrollerede emneord: dyrefortællinger ; allegorier ; naturen ; England
Note: En fabel om en flok hankaniner, der bryder op fra deres koloni, for den udryddes, og om deres strabadser og eventyr, mens de forsøger at skabe en ny
Fra 13 år

5.3.2. Dyrefortællinger - billedbøger

De helt klassiske dyrefortællinger får arten (hvis det er en enkelt art) og også dyrefortællinger.

Eksempel

Kipling, Rudyard
Rikki-tikki-tavi / tegnet & fortalt af Molich. - [Kbh.] : Gyldendal, 1996. - 27 sider : alle ill. i farver, 31 cm
DK5: 83-296 ; sk
Kontrollerede emneord: dyrefortællinger ; desmerdyr
Note: Billedbog om desmerdyret Rikki-Tikki-Tavis kamp mod slangerne i en have i Indien

Billedbøger der foregår i et “dyreunivers”, måske ofte med mennesket som “fjendebillede” får dyrefortællinger og evt. art. Der er ofte en overordnet mening med historien, som her menneskets “kommercielle” udnyttelse af dyrene i cirkus.

Eksempel

Gustavsson, Jan
Vaskebjørnen som stak af / [tekst og illustrationer] Jan Gustavsson. - [Kbh.] : Sesam, 1996. - [32] sider : alle ill. i farver, 29 cm
DK5: 87-296 ; sk
Kontrollerede emneord: vaskebjørne ; stikke af ; cirkus : dyrefortællinger
Note: Billedbog. Vaskebjørnen Rick stikker af fra udnyttelsen i cirkus. Ude i den store skov bliver han mødt med mistro, inden de andre dyr accepterer ham som en af deres egne
Fra 3 år

Billedbøger med dyr der optræder som sig selv ofte i relation til deres mennesker, typisk husdyr/kæledyr får arten men ikke dyrefortællinger.

Eksempel

Armitage, Ronda
Fyrpasserens kat
DK5: 83-296 ; sk
Kontrollerede emneord: katte ; stikke af ; hjemmefra
Note: Billedbog. Katten Morris nyder mad og omsorg hos fyrpasserparret Morrison. Men da morgenmaden bliver sprunget over en dag, løber han hjemmefra. Alligevel er han let at lokke ...
Fra 3 år

Billedbøger med næsten uigenkendelige dyr, ofte sjove og "fjollede" får ikke dyrefortællinger

Eksempler

Haswell, Peter
Mufferne og Den Store Bollekrig
DK5: 83-296 ; sk
Kontrollerede emneord: katte ; sjove bøger
Note: Billedbog. Frøken Finkeflink sælger boller, og Mufferne er hendes katte, der på uforlignelig og skrupskør vis får krammet på McDurk, da han forsøger at åbne en konkurrerende bollebutik
Fra 4 år
(Eksemplet ovenfor har dog fået emneordet "katte " som en slags alternativ kattebog).

Hansen, Carla, f. 1906
Året rundt med Rasmus Klump / [tekst og tegninger] Carla & Vilh.Hansen. - 4. oplag. - [Bagsværd] : Carlsen, 1996. - [28] sider : ill. i farver,  DK5: 86-096 ; sk
Kontrollerede emneord: sjove bøger ; årstider
Note: Billedbog, som måned for måned viser de forskellige aktiviteter, som Rasmus Klump og vennerne er i gang med

Walt Disney's Mærk verden, Anders!. - Kbh. : Serieforlaget, 1995. - 254 sider : alle ill. i farver. - (Walt Disney's jumbobog ; 172)
DK5: 83.8-298 ; sk
Note: Tegneserie med historier om Anders And, Mickey Mouse, Fedtmule og andre af de kendte figurer5.3.3. Gå på opdagelse

"Holger-bøgerne" og lignende.